Конкурс зa расподјелу и продају садница по повољним условима из матичног засада Увац

Начелник општине Рудо, расписује конкурс за расподјелу и продаја садница по повољним условима из матичног засада Увац.

Саднице ће се расподјељивати и продавати пољопривредним произвођачима са простора општине Рудо, према социјалној карти становиништва општине Рудо.

Саднице малине додјељују се путем јавног позива, достављањем писменог захтјева и тражене документације.

По пријему писмених захтјева, Комисија именована од стране Начелника општине Рудо, извршиће бодовање пристиглих пријава и рангирање у 5 социјалних категорија, како слиједи:

I категорија – корисници социјалне помоћи, добиће саднице по цијени:  20% од утврђене тржишне цијене и плаћање кроз род малине.

II категорија – са примањима до 100 КМ по члану домаћинства, добиће саднице по цијени: 35 % од утврђене тржишне цијене.

III категорија – са примањима од 101 до 150 КМ по члану домаћинства, добиће саднице по цијени: 50 % од утврђене тржишне цијене.

IV категорија – са примањима од 151 до 300 КМ , добиће саднице по цијени: 65 % од утврђене тржишне цијене.

V категорија – са примањима већим од 300 КМ по члану домаћинства, добиће саднице по цијени: 80% од утврђене тржишне цијене.

Саднице ће, под условом да кандидати испуњавају критеријуме позива,  бити подијељене корисницима према дефинисаним категоријама и утврђеној ранг-листи.

Расподјелу и продају садница малине сорте Виламет (willamette) из матичног засада Увац, по повољним условима, извршиће Пољопривредна задруга „Увац – Рудо„ п. о. према резултатима спроведеног конкурса.

Текст конкурса

Пријава

Бодовна листа