Bespovratna sredstva za projekat iz Rudog

U srijedu 9. novembra 2016. godine u hotelu Olimp na Zlatiboru potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za finansiranje projekata u dva prekogranična regiona „Drina-Tara“ i „Drina-Sava“.

„U okviru ove grant šeme podneseno je 40 aplikacija, 17 projekata je dobilo sredstva a potpisano je 27 ugovora i odobreno ukupno 260.000 Evra. Učešće aplikanata je 25 odsto od ukupnog iznosa“, kazao je regionalni menadžer Aleksandar Damjanović.
On dodaje da su odobrena sredstva prije svega namijenjena poljoprivrednicima, malim poljoprivrednim gazdinstvima, ekolozima i turističkim oganizacijama u regionima „Drina-Tara“ i „Drina- Sava“.

luna (2)

Pored sredstava koja su obezbjeđena kroz ABD program i učešća aplikanata, neke od lokalnih samouprava obezbjedile su dio sredstava za realizaciju projekata na njihovoj teritoriji.

Među potpisnicima Ugovora bili su i predstavnici iz COD “Luna”, Udruženja uzgajivača maline “Malina” Rudo i Poljoprivredne zadruge “Uvac-Rudo” iz Rudog koji su zajedno sa „Sirogijno-kompani“ u partnerstvu aplicirali sa projektom „Integracijom do uspješnije proizvodnje i razvoja poljoprivrednih  proizvoda” ukupne vrijednosti 43.000 Evra od čega je grantom obezbjeđen iznos od 30.500 Evra.

luna (1)

Nenad Ljubojević, direktor PZ „Uvac-Rudo“ rekao je da će u sklopu ovog projekta PZ „Uvac-Rudo“ nabaviti savremeni vibracioni kalibrator za prebiranja maline, „Sirogijno-kompani“ će nabaviti univerzalnu vagu sa sistemom za pakovanje, COD „Luna“ će nabaviti opremu za proizvodnju soka od maline a Udruženje malinara će obezbijediti opremu za ispitivanje uzoraka zemljišta“.

Sredstva za Grant korisnike su obezbjeđena kroz ABD Grant šemu koju sprovodi Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj SVG (SWG) u Jugoistočnoj Evropi u partnerstvu sa Njemačkom agencijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta „Ruralni razvoj kroz integrisano upravljanje šumskim i vodnim resursima“ (LEIWW) uz finansijsku podršku njemačkog federalnog Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ). Promocija i koordinacija ABD grant sheme je takođe podržana u okviru Projekta koji finansira Evropska unija „Podrška regionalnoj saradnji i ravnomjernom teritorijalnom razvoju zemalja Zapadnog Balkana u procesu EU integracija“.