Vatrogasno društvo Rudo sprovelo obuku dobrovoljnih vatrogasaca

Krajem oktobra 2016. godine Vatrogasno društvo Rudo sprovelo je obuku stručnog osposobaljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca u okviru Dobrovoljene vatrogasne jedinice Rudo, koja djeluje u sastavu ovog društva ,  a prema godišnjem planu i programu za stručno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca u ovoj jedinici.

Prema riječima stariješine Dobrovoljne vatrogasne jedinice Rudo Topalović Miluna, ova obuka se provodi i obavlja tokom cijele godine, kako bi se pripadnici ove jedinice što bolje obučili i osposobili za izvršenje zadataka na gašenju požara, spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih od požara i drugih elementarnih nepogoda, kao i upotpunili stručna znanja i upoznali se sa novim tehničkim sredstvima i opremom radi lakšeg izvršavanja zadataka a u cilju postizanja što boljih rezultata rada.

Obuka se sastoji iz teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio između ostalog obuhvata: osnove poznavanja propisa iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, osnove procesa gorenja i gašenja, požarne opasnosti i mjere zaštite od požara u građevinama i na otvorenom prostoru , zatim upoznavanje sa sadržajem procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara opštine, vatrogasna tehnika i taktika i dr.

Praktični dio se sastojao iz upotrebe lične vatrogasne opreme, kao i upotrebe zajedničke vatrogasne opreme koja obuhvata razvlačenje i spajanje usisnih i potisnih vatrogasnih crijeva i armatura, upotrebu izolacionih aparata i aparata za početno gašenje požara, upotrebu sprava za penjanje, motornih pumpi, vatrogasnih vozila i dr.

Teoretski dio obavljen je u Vatrogasnom domu kao i na platou ispred Vatrogasnog doma, dok je dio praktičnog dijela obavljen na poligonu.

Obuku je sproveo stariješina VJ uz pomoć profesionalnih vatrogasaca iz sastava ove jedinice.

Dobrovoljna vatrogasna jedinica je organizovana kao vatrogasno odjeljenje od dvanaest vatrogasaca. U sastavu jedinice pored starješine nalaze se još tri profesionalna vatrogasca koji posao obavljaju profesionalno i devet dobrovoljnih vatrogasaca.

Nakon sprovedene obuke pristupilo se provjeri znanja putem testiranja od strane starješine jedinice, koji je potvrdio da je svih 9 kandidata uspješno završilo obuku.

Vatrogasno društvo Rudo je trenutno u postupku nabavke novog terenskog vatrogasnog vozila za brze intervencije, sa pratećom opremom u vrijednosti od 60.000 KM. Sredstva za nabavku vozila u iznosu od 50.000 KM obezbjeđena su od Vatrogasnog saveza Republike Srpske, uz sufinansiranje opštine Rudo u iznosu od 10.000 KM.