Jačanje mjesnih zajednica

U okviru zajedničke inicijative vlada Švajcarske i Švedske pod nazivom „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, koju realizuje UNDP, organizovane su 3 studijske posjete: za načelnike i gradonačelnike i za predstavnike mjesnih zajednica i opština.

Načelnik opštine Rudo, Rato Rajak boravio je zajedno sa još 16 načelnika iz BiH u studijskoj posjeti Švedskoj, koju je organizovalo Švedsko udruženje lokalnih vlasti i regija.

svedska

Tokom posjete, koja je trajala od 5. do 8. decembra, delegacija od 17 načelnika i gradonačelnika iz BiH boravila je u Geteborgu i Borasu, gdje su prisustvovali  radionicama na temu „Upravljanje u lokalnoj zajednici i učešće građana u Švedskoj u upravljanju“ u cilju razmjene iskustava i preuzimanja dobrih praksi, po ugledu na primjere dobrog rukovođenja lokalnim zajednicama u Švedskoj.

Predstavnici mjesnih zajednica 23 opštine BiH, koje su uključene u projekata, posjetile su opštinu Inđija i grad Rijeku. Tokom ovih posjeta upoznati su sa organizacijom i funkcionisanjem lokalnih uprava, alatima i praksama uključivanja građana u proces donošenja odluka, ulozi lokalnih zajednica u procesima pripreme i donošenja budžeta, gradskih planova i drugih strateških razvojnih dokumenata.

 

Od 5. do 08. decembra u Inđiji su boravili predstavnici mjesnih zajednica Rudo, Staro Rudo, Mioče i Strgačina.  Inđija je gostima iz BiH predstavila rad Agencije za IT, GIS i komunikacije, Agencije za ruralni razvoj i Agencija za ekonomski razvoj opštine Inđija. Drugog dana posjete obišli su mjesnu zajednicu Novi Slankamen gdje su se gosti upoznali sa radom mjesne zajednice, mjesne kancelarije, a potom su obišli hladnjaču voćarske zadruge „Voćar Slankamen“ i spomenik Slankamenačkoj bici.

rijeka1

Od 7. do 10. decembra u studijskoj posjeti Rijeci boravili su predstavnici mjesne zajednice Štrpci i opštine Rudo.

Rijeka je između ostalog gostima predstavila Sportsku dvoranu Zamet, organizaciju lokalne zajednice Zamet, pravni statut, uloge i odgovornosti, finansiranje i organizovanje društvenih događaja. Gosti su posjetili Astronomski centar i turističke znamenitosti Rijeke, koja je proglašena za evropsku prestonicu kulture 2020. godine.

Cilj projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ je jačanje demokratskog i direktnog učešća građana BiH u lokalnim zajednicama koje će biti revitalizirane kroz ovu zajedničku projektnu inicijativu.

rijeka

Projekat će između ostalog raditi na poboljšanju pružanja usluga i infrastrukture mjesnih zajednica, raditi na razvoju instrumenata koji će, omogućavati i osnaživanje žena i uključivanje marginalizovanih grupa u ekonomske, socijalne i političke tokove. Također će se težiti međusobnom povezivanju mjesnih zajednica i partnerstvima sa organizacijama civilnog društva. Očekivani dugoročni efekti projekta će se ogledati u aktivnijem angažovanju građana, efikasnijem pružanju opštinskih usluga i jačanju opšteg povjerenja građana u javne institucije.

Ukupna vrijednost projekta na nivou BiH u prvoj fazi je oko14,5 miliona KM, a u Rudom se očekuju ulaganja kroz projekte koje će aplicirati mjesne zajednice Rudo, Staro Rudo, Mioče, Strgačina i Štrpci, prema prioritetima koje su građani identifikovali tokom održanih zborova građana.