Novi računari za hraniteljske porodice i djecu sa smetnjama u razvoju

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS  dva puta godišnje raspisuje konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću. JU Centar za socijalni rad Rudo konkurisao je sa projektom „Nabavka računara za djecu u hraniteljskim porodicama i djecu sa smetnjama u razvoju“.  Odobrena su nam sredstva za nabavku  12 kompjutera i ovih dana vršimo podjelu istih. Cilj ovog projekta je – pomoć djeci u učenju i informisanosti i korišćenju slobodnog vremena.

Centar će i dalje aplicirati sa projektima, kako bi pomogao što više porodica i na taj način obezbjedio bolji i kvalitetniji život naših korisnika.