Obavještenje

Obavještavaju se svi vlasnici nelegalno izgrađenih objekata sa područja opštine Rudo da je Zakonom o uređenju prostora i građenju 31. decembar 2016. godine određen kao krajnji rok u kom vlasnici nelegalno izgrađenih objekata mogu podnijeti zahtjev za legalizaciju.

Pozivaju se svi vlasnici takvih objekata sa područja opštine Rudo da do isteka navedenog roka podnesu zahtjev za legalizaciju.

Zahtjevi se podnose putem Centra za pružanje usluga građanima svakim radnim danom od 7h do 15h