Održano predavanje o prevenciji raka grlića materice

1

U utorak 7. februara u organizaciji Udruženja žena „Eva“ iz Rudog dr Marina Milikić, specijalista ginekologije Doma zdravlja „dr Stojana i Ljubica“ održala je predavanje na temu „Prevencija raka grlića materice“.

Oko 40 žena iz Rudog, prisustvovalo je predavanju a potom učestvovalo i u razgovoru sa specijalistom, kako bi se upoznale sa ovom opakom bolešću i o načinima prevencije.

Članica Udruženja „Eva“, Marija Ivanović kaže da su reakcije žena na predavanje bile pozitivne, te da je cjelokupno predavanje sa razgovorom trajalo oko 2 sata. Od prisutnih se mogla čuti i konstatacija, da se ovakva predavanja trebaju organizovati i u drugim mjesnim zajednicama.

Kako je prevencija ove bolesti značajna, predavanja su izuzetno važna jer dopinose podizanju nivoa svijesti žena o raku grlića materice i načinima prevencije.

11