Oglas o davanju u zakup neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije

Opština Rudo daje pod zakup putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište označeno kao k.č.broj 602/1, upisano u List nepokretnosti broj 468 KO Rudo grad kao ostalo neplodno zemljište, a u svrhu postavljanja privremenog montažno-demontažnog objekta, maksimalne površine od 50m2.

Predmetna lokacija je javna površina koja se nalazi u užem gradskom jezgru i ista se dodjeljuje radi obavljanja poslovne djelatnosti (trgovinske, uslužne, ugostiteljske), i prilikom postavljanja privremenog objekta, investitor se mora pridržavati prethodno izrađenih urbanističko-tehničkih uslova.

Tekst oglasa može se preuzeti ovdje: Oglas