Обавјештење

ОБАВЈЕШТАВАЈУ СЕ СВА ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РУДО КОЈА НИСУ ИЗМИРИЛИ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ И ЗАКУПА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ПРОТЕКЛИ ПЕРИОД, ДА СУ ДУЖНИ ИСТЕ ИЗМИРИТИ У РОКУ ОД 8 ДАНА.

У ПРОТИВНОМ, НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РУДО ЋЕ ПРЕДУЗЕТИ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНЕ МЈЕРЕ ЗА НАПЛАТУ ИСТИХ.