Obavještenje o obnavljanju ekološke dozvole

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

-Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

Broj: 03-312-2/12

Datum: 9 . mart 2017.godine

 

Na osnovu člana 94. stav 3. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12 i 79/15), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, obavještava zainteresovanu javnost

 

O OBNAVLJANJU RJEŠENJA

O EKOLOŠKOJ DOZVOLI

za MXE „Štrpci“ Donja Rijeka, investitora Lalović Čedomira

            Dana 08.02.2017.godine investitor Lalović Čedomir podnio je zahtjev ovom Odjeljenju za obnavljanje ekološke dozvole za MXE „Štrpci“ Donja Rijeka, opština Rudo na k.č.broj 1253 KO Štrpci. Uz zahtjev, investitor je priložio i Zapisnike o izvršenim mjerenjima u krugu MXE „Štrpci“, urađene od strane „Unis“ d.o.o. Istočno Sarajevo, Zapisnik republičkog inspektora za zaštitu životne sredine i izjavu kojom potvrđuje da nije došlo do promjene uslova u ekološkom smislu koje bi negativno uticale na životnu sredinu.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se obnavlja ekološka dozvola za pomenuti objekat.

 

                                                                              v.d.NAČELNIKA ODJELJENJA

                                                                              Dragutinović Dragiša, dipl.inž.šum

                                                                               ______________________________

Rešenje o obnavljanju ekološke dozvole