Одржана четврта радна сједница Скупштине општине Рудо

Дана 22.0.2017. године, у малој сали Дома културе у Рудом, одржана је 4. радна сједница Скупштине општине Рудо.

На сједници су разматране и усвојене: Одлука о извршењу буџета општине Рудо за 2016. годину, Одлука о финансирању пројеката удружења грађана из буџета општине Рудо за 2017. год, Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта на подручју општине Рудо, Одлука о провођењу избора у мјесним заједницама, Одлука о усвајању Програма уређења градског грађевинског земљишта, Одлука о условима и начину продаје непокретности, Одлука о додјели на привремено коришћење пословног простора, Одлука о додјели на управљање канализационе мреже у Гојави, Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовања директора и чланова управних одбора у предузећима  и установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо и Одлука о именовању комисије за примопредају дужности између службеника на руководећим радним мјестима.

Скупштина је такођер разматрала и усвојила извјештаје о раду буџетских корисника  за 2016. годину.

Одборници Скупштине упознати су са информацијама о стипендирању студената у 2016/2017 школској години, као и о извјештају о раду мјесних заједница за 2016. годину, о раду инспекцијских  служби у 2016. години, о извршењу Плана капиталних инвестиција за 2016. годину и о раду Пољопривредне задруге „Увац-Рудо“  п.о. Рудо.

На крају Скупштине разријешени су ВД начелници Одјељења за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове, Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности као и секретар Скупштине а потом именовани нови начелници и секретар.

Усвојени акти биће доступни јавности на сајту општине Рудо на позицији „Службени гласници“.