Održana druga redovna sjednica Skupštine Vatrogasnog društva Rudo

Prošle sedmice u Rudom je održana druga redovna sjednica Skupštine Vatrogasnog društva Rudo.

Na sjednici, Starješina dobrovoljne vatrogasne jedinice Topalović Milun upoznao je sve prisutne sa Izvještajem o poslovanju za 2016., te Planom i programom rada za 2017. Vatrogasnog društva, koji su jednoglasno usvojeni od strane Skupštine.

Na Skupštini su razmatrani još izmjena i dopuna Statuta udruženja. Naime, Policijska stanica Rudo ima posebna pravila i instrukcije u vezi sa radom svojih uposlenika u drugim organima. Usljed komplikovane administrativne procedure i traženja dodatnih saglasnosti na učešće svojih uposlenika u drugim organima, Policijska stanica Rudo je predložila da oni budu izuzeti u daljem radu. Tim prije što dobrovoljna vatrogasna jedinica redovno podnosi izvještaje PS Rudo.

U nastavku, Bjelić Brankica je imenovana za novog člana Nadzornog odbora Vatrogansog društva Rudo.

Vatrogasno društvo, je u toku pršle godine uspjelo obezbjediti vatrogasno vozilo te organizovati obuku i vježbe za osoblje kako bi mogli pravovremeno reagovati u hitnim slučajevima.

Ujedno ovo društvo apeluje na stanovništvo da prilikom proljetnog čišćenja njiva vode računa.

Najveći broj ovih požara prouzrokovan je nesavjesnim paljenjem vatre pri spaljivanju korova, suve trave, lišća, poljoprivrednih i drugih otpadaka prilikom obavljanja proljetnih radova, čišćenja poljoprivrednih, šumskih i drugih površina na otvorenom prostoru. Ovakvo paljenje ne smije prouzrokovati štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, voćnjacima, šumama, nadzemnim elektroenergetskim vodovima i ne smije ugroziti odvijanje saobraćaja stvaranjem dimnih zavjesa.