PZ Uvac-Rudo dobitnik granta u okviru programa FARMA 2

Potpisivanjem ugovora u Banja Luci i Sarajevu označen je početak implementacije 18 investicionih projekata u sektoru jagodastog voća, čiju će realizaciju podržati  USAID/Švedska FARMA II (USAID/Sweden FARMA II).

pz uvac

Odbor za ocjenu grantova ovog projekta odlučio je da, od 83 pristigle prijave, podrži aplikacije sljedećih 18 organizacija: Udruženje voćara DRINA Ustikolina, Šumaplod Fojnica, Agrodar, Krajiška malina, Aster i Meli funghi Cazin, Euro Stil Doboj, Sezona i Boletus Foča, Argonet Banjaluka, Udruženje žena Podrinja Vlasenica, PZ „Uvac Rudo“, Mushrooms Trade Laktaši, Pronatura Zenica, Poljoprivredna zadruga PALE Pale, Strucon Sarajevo/Konjic, te Herbos Nature i Prva boračka Plodovi Bosne Sarajevo.

Aplikanti su uglavnom tražili podršku za (1) uvođenje novih tehnologija koje će rezultirati poboljšanjem kvaliteta i povećanjem prinosa, (2) diverzifikaciju proizvodnje i uvođenje novih vrsta jagodastog voća (borovnice, ribizle, itd.); te (3) poboljšanja poljoprivredne infrastrukture u lancu vrijednosti jagodastog voća.

Prosječan iznos dopunskih grant sredstava od USAID/Švedska FARMA II (USAID/Sweden FARMA II) projekta je oko 61.500 KM po aplikantu. Ove investicije će doprinijeti zapošljavanju 128 radnika i 212 sezonskih radnika, a koristi će osjetiti i više od 2.000 uzgajivača jagodastog voća.

Ukupna vrijednost projekta koji će realizovati PZ „Uvac-Rudo“ iznosi 114.000 KM od čega će USAID/Švedski program FARMA II (USAID/Sweden FARMA II) biti obezbjeđeno 55.000 KM dok će ostatak sredstava biti obezbjeđeno od strane drugih donatora i sopstvenog učešća zadruge.

Sredstva će biti utrošena za nabavku opreme i unapređenje proizvodnje u PZ „Uvac-Rudo“.

pz uvac1

Svrha dodjele ovih sredstava je višestruka i omogućiće PZ Uvac Rudo da poveća profitabilnost i prodaju tako što će nabaviti detektor za metal i viljuškar što će zadruzi omogućiti kontrolu zdravstvene ispravnosti proizvoda i poboljšanje transportnog sistema u procesu proizvodnje. Nabavkom savremenog kalibratora za prebiranje maline i mlina za mljevenje iste putem učešća zadruge i SWG-a doprinijeće proizvodnji veće količine maline ekstra klase (IQF) čije je prodajna cijena mnogo veća u odnosu na cijenu maline klase II i III.     Podrškom zadruge  diferenciraće se paleta  proizvoda  dodavanjem novih,  kao što su malina griz i blok što će poslužiti za preradu maline u domaćoj radinosti i imati direktan uticaj na povećanje prihoda i profit malinara koji će biti plaćeni po kvalitetu proizvoda i time motivisati malinare da proizvode veće količine maline ekstra kvaliteta. Zadruga će na ovaj način  moći da ponudi visokokvalitetne svježe i zamrznute proizvode u manjem pakovanju za domaće kao i za ino kupce.

Ova ulaganja će ohrabriti inovacije i  poboljšati ukupnu konkurentnost sektora, što će amortizovati pritisak  nižih cijena jagodastog voća na svjetskom tržištu koji je naročito ispoljen prošle sezone proizvodnje i otkupa maline. Očekuje se da će ove aktivnosti doprinijeti unapređenju prodaje i izvoza, s obzirom da je sektor uglavnom izvozno orijentisan.