Akcija proljećnog čišćenja i uređenja grada

Odjeljenje za privredu, finansije,  prostorno uređenje i inspekcijske  poslove opštine Rudo u saradnji sa KP „Usluga“ Rudo,  u periodu  od  03.04.2017. godine do 30.04.2017. godine  organizuje  akciju proljećnog  čišćenja i uređenja grada.

Akcija obuhvata sledeće aktivnosti na uređenju grada: čišćenje i grabljenje zelenih površina duž  ulica i  parkova, pročišćavanje slivnih rešetki  i kanala  za odvođenje površinskih voda duž ulica, uređenje  gradskog neizgrađenog zemljišta,  uređenje prilaznih  puteva gradu, čišćenje oko poslovnih i stambenih objekata, popravka i zamjena klupa za sjedenje,  sječa   starih i dotrajalih  stabala,  čišćenje  spomenika, zasijavanje  novih  travnatih površina, sađenje  cvijeća  u žardinjere na Trgu slobode  i pranje ulica .

U okviru proljetnog čišćenja  dana 20.04.2017. godine  vršiće se  odvoz kabastog otpada iz  MZ sa kojih  se vrši  organizovan odvoz  smeća (MZ Bijelo Brdo, MZ Štrpci, MZ Uvac, MZ Mioče),  a dana 25.04.2017. godine. sa užeg područja grada Rudo.

Sva fizička  i pravna lica dužna su da ispred  i oko svojih objekata izvrše čišćenje zelenih površina i dvorišta u skladu sa Odlukom o komunalnom redu na području opštine Rudo ili će u suprotnom biti primjenjivane kaznene mjere Odluke o komunalnom redu.

Pozivaju se   sva pravna lica, organizacije, zajednice etažnih vlasnika, mjesne zajednice i svi građane opštine da uzmu učešće u akciji, da očiste i urede svoja dvorišta, oslobode se kabastog i drugog otpada i time daju svoj doprinos ljepšoj i zdravijoj životnoj sredini.