Oбавјештење

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

-Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

 

Број: 03-312-1/17

Датум: 07.04.2017.године

 

На основу члана 90. став 5. и 6. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 79/15), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, обавјештава заинтересовану јавност

 

О ДОНОШЕЊУ РЈЕШЕЊА

О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ

за објекат хладљаче на Увцу

            Дана 16.01.2017.године директор и одговорно лице ПЗ „Увац- Рудо“ п.о. поднио је захтјев овом одјељењу за издавање еколошке дозволе за објекат хладњаче на Увцу, општина Рудо на к.ч.број 313/2 и к.ч.број 313/7, КО Штрпци, габарита 21,3 x 25,40 м.Захтјев је употпуњен 05.03.2017. године. Уз захтјев, инвеститор је приложио и Доказе урађене од стране д.о.о. „Унис“ И.Сарајево и другу законом прописану документацију.

Цијенећи наведену документацију, ово Одјељење је утврдило да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине, те је донијело рјешење којим се издаје еколошка дозвола за поменути објекат.

                                                                               НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                             Чолић Гордана, дипл.ецц.

                                                                                                                                          ________________________