Obavještenje

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

-Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

 

Broj: 03-312-1/17

Datum: 07.04.2017.godine

 

Na osnovu člana 90. stav 5. i 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12 i 79/15), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, obavještava zainteresovanu javnost

 

O DONOŠENJU RJEŠENJA

O EKOLOŠKOJ DOZVOLI

za objekat hladljače na Uvcu

            Dana 16.01.2017.godine direktor i odgovorno lice PZ „Uvac- Rudo“ p.o. podnio je zahtjev ovom odjeljenju za izdavanje ekološke dozvole za objekat hladnjače na Uvcu, opština Rudo na k.č.broj 313/2 i k.č.broj 313/7, KO Štrpci, gabarita 21,3 x 25,40 m.Zahtjev je upotpunjen 05.03.2017. godine. Uz zahtjev, investitor je priložio i Dokaze urađene od strane d.o.o. „Unis“ I.Sarajevo i drugu zakonom propisanu dokumentaciju.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se izdaje ekološka dozvola za pomenuti objekat.

                                                                               NAČELNIK ODJELJENJA

                                                                             Čolić Gordana, dipl.ecc.

                                                                                                                                          ________________________