Radionica na temu sprječavanje i suzbijanje nasilja nad ženama.

Dana 16.05.2017 u Rudom je održana druga radionica na temu sprječavanje i suzbijanje nasilja nad ženama za predstavnike institucija i NVOa iz Rudog.

Eva2

Radionicu su vodile Slađana Ujić, predstavnica Udruženja žena “SNOP” Gučevo i Samra Filipović Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost polova. Učesnicima radionice predstavljeni su lokalni subjekat zaštite, međusobna saradnja i postupanje u slučajevima nasilja nad ženama i upoznavanje sa Konvencijom Saveta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama. U nastavku radionice govorilo se o procjenama stepena usaglašenosti lokalnih politika sa međunarodnim standardima. Samra Filipović Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost polova, predložila je da se popisnici lokalne konvencije proširi i da se uključi segment koji se tiče nasilja nad djecom. Ona je također istakla da je prijatno iznenađena, odnosno da je zadovoljna, što je na ovom skupu od sagovornica čula da institucije koje rade na prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama u Rudom rade dobro, što nije slučaj u drugim mjestima. Ujedno ona je predložila da se za regiju koja obuhvata Rudo, Rogaticu i Foču pronađe adekvatna lokacija i izgradi sigurna kuća.

Eva 1

Aktivnost je realizovana u sklopu projekta „Izgradnja partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH za 2016.godinu“ koji implementira Udruženje žena “SNOP” Gučevo u partnerstvu sa Udruženjem žena “EVA” Rudo.