Preliminarna rang lista

Objava preliminarne rang liste prijavljenih na Javni poziv
za finansiranje biznisa iz sredstava za projekat Podrška razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena koji se finansira i sufinansira sredstvima opštine Rudo i USAID/PPMG

Komisija za ocjenu i bodovanje pristiglih prijava na Javni poziv za finansiranje biznisa iz sredstava za projekat Podrška razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena koji se finansira i sufinansira sredstvima opštine Rudo i USAID/PPMG, završila je obradu pristiglih prijava.
Preliminarna rang-lista objavljena je na sajtu opštine Rudo i na oglasnoj tabli opštine Rudo.
U roku od 8 dana, od dana objavljivanja Preliminarne rang-liste, nezadovoljni podnosioci prijave imaju pravo prigovora na istu.
Nakon razmotrenih prigovora biće formirana konačna rang-lista i pristupiće se potpisivanju ugovora.
Dodatne informacije mogu se dobiti na šalteru opštine Rudo ili na telefon: 058/711-164.

Preliminarna rang lista