Interkulturalni kamp Strgačina – Rudo 2017

Interkulturalni kamp Strgačina – Rudo nastavlja sa svojim aktivnostima koje traju već 8 godina.

U utorak je u interkulturalnom kampu Rudo – Strgačina bio dan volonterizma u okviru koga su pripadnici oružanih snaga vojske BiH iz kasarne „Kosova“ Ustikolina, zajedno sa učenicima i nastavnicima osnovnih škola – učesnica kampa i članovima Udruženja Nada „Rudo“ , u jednoj vedroj i zabavnoj atmosferi radili na uređenju prostora kampa.

kamp1

U akciji koja je trajala od 10.00 do 15.00 časova uređen je krug oko kampa, ali i stečeni novi prijatelji i poznanici. Oko 60 učesnika ove akcije druženje je završilo u kasnim popodnevnim satima uz mnogobrojne pozive i obećenja za ponovne zajedničke susrete na nekoj sličnoj akciji.

Učenici iz 4 osnovne škole iz Sarajeva, Goražda, Rudog i Štrbaca će narednih 6 dana provesti u kampu učeći o sebi i o drugima uz obilje edukativnih i zabavno sportskih sadržaja.

kamp

I ove godine organizator kampa je Udruženja NADA Rudo, a aktivnosti kampa se realizuju zahvaljujući donatorskim sredstvima Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.