Asfaltiranje lokalnih puteva na području opštine Rudo

U toku je asfaltiranje lokalnih puteva na području opštine Rudo, koje je predviđeno programom kapitalnih investicija za 2017. godinu.

Za ovu godinu predviđeno je asfaltiranju lokalnih puteva na području mjesnih  zajednica: Strgačina, Setihovo, Mrsovo, Staro Rudo, Rudo, Mioče, Uvac, Mokronozi i  Štrpci.

MZ STRGAČINA

 • Saniranje oštećenja na putu R449 Strgačina
 • Lokalni put:Strgačina-Pribišići- na dužini 200 m

MZ SETIHOVO

 • Lokalni put: Grivin – „Ekol. Limski biser“ na dužini 200 m
 • Lokalni put: Setihovo-Grivin- na dužini 200 m

MZ MRSOVO

 • Lokalni put: od kuće S.Pavlovića do P.Todorovića- na dužini 200 m

MZ STARO RUDO

 • Lokalni put: Staro Rudo-Bulčić Rijeka(„Obale“)- na dužini 200 m
 • Lokalni put: Staro Rudo-Zagrađe- na dužini 200m

MZ RUDO

 • Lokalni put: Klaonica-Plane/Bukve- dužini 450 m
 • Ulica DR Čalića- dužini 110 m
 • Ulica u Gojavi:tehnički pregled-skladište- dužini 400 m
 • Lokalni put: Gojava-D.Cikoti- dužini 300 m
 • Trafo stanica- groblje u Gojavi-CJEVASTI PROPUST
 • Popravka Ulice Miloša Vidakovića- saniranje na dužini 40 m

MZ MIOČE

 • Lokalni put: Boranovići- Laništa- na dužini 220m
 • Lokalni put: R449-Jelići-na dužini 180m
 • Lokalni put: R449-Kulaševići-na dužini 200 m
 • Lokalni put: Laništa, Njive, Manastir Građenik- na dužini 300 m
 • Lokalni put: Olandići-Avramovići- na dužini 260 m

MZ UVAC

 • Lokalni put: Donji Uvac- Knjeginja-na dužini 215m

MZ MOKRONOZI

 • Lokalni put: Bregovi- S.Gromila-na dužini 160 m

MZ ŠTRPCI

 • Asfaltiranje sportskog igrališta u Štrpcima-35×25
 • Lokalni put: Zmijnica- Brijeg na dužini 300 m
 • Lokalni put: Okolišta-Bovan na dužini 250 m
 • Lokalni put: Okolišta-Topole na dužini 150 m

Za izvođenje ovih radova opština Rudo je nakon sprovedene tenderske procedure sklopila ugovor sa preduzećem AD ”Romanijaputevi” Sokolac. Ugovorena vrijednost radova za asfaltiranje lokalnih puteva sa PDV iznosi 419.939,33 KM.