Djeca iz Rudog i ove godine u Bečićima

becici

JU Centar za  socijalni rad Rudo je u petak 25.08.2017.godine ispratila grupu od 24 djece i dva vaspitača iz Rudog za Bečiće. Odlazak je organizovan uz podršku JFDZ RS u okviru projekta “Socijalizacija djece RS 2017. godine”.

Ovo je 16 godina kako se projekat koji ima za cilj da se djeca iz porodica sa nepovoljnim socijalnim statusom što više druže i borave u prirodi ,realizuje. Grupa će na moru boraviti od 25.08.2017.godine do 03.09.2017.godine. Kao i predhodnih godina i ove godine u projektu učestvuju djeca iz porodica korisnika prava iz socijalne i dječije zaštite, djeca sa posebnim porebama, djeca demobilisanih boraca i RVI od prve do četvrte kategorijei djeca iz porodica sa četvoro i više djece.

Lokalna vlast opštine Rudo i ove godine je finansijski pomogla realizaciju projekta.