Most na izdisaju

Dana 14.09.2017. godine, u jutarnjim satima, most preko rijeke Lim u Rudom je vidno oštećen, tako da je bezbjednost odvijanja saobraćaja preko istog ugrožena.

Nakon saznanja o oštećenju  mosta, inspekcijska služba opštine Rudo obavjestila je nadležnog republičkog  saobraćajnog inspektora i PS Rudo o stanju  istog. Istog dana  policija je izašla na lice mjesta kako bi obezbjedila prelazak preko mosta.

IMG_20170914_100558

Od nadležnih za održavanje puteva AD `Romanija putevi` Sokolac  dobili smo uvjeravanje da je ekipa za saniranje nastalog oštećenja spremna, te da će isto biti privremeno sanirano do kraja dana.

Most na Limu u Rudom se nalazi na regionanom putu R 467 i povezuje Sarajevo sa Pribojem (R. Srbija). Most je  dotrajao i  svake godine je u sve lošijem stanju, tako da su privremene sanacije veoma upitne.

Prije šest godina, od strane JP „Putevi RS„ započeta je rekonstrukcija mosta ali nije realizovana do kraja, tako da je funkcionalnost mosta  dovedena u pitanje, a bezbjednost odvijanja saobraćaja veoma ugrožena.

Lokalna vlast opštine Rudo je više puta upućivala zahtjeve Ministarstvu   saobraćaja i veza RS,   JP „Putevi RS„ i  drugim nadležnim institucijama da se završe započeti radovi na  sanaciji mosta na Limu,  ili da se nađe alternativno rješenje, ali do dana današnjeg nadležni nisu našli za shodno da  most dovedu u ispravno i funkcionalno stanje, tako da postoji veliki rizik za učesnike u saobraćaju.