Razgovori sa predstavnicima mjesnih zajednica

Na inicijativu predsjednika Skupštine opštine Rudo Saše Drobnjakovića u ponedeljak su održani sastanci sa članovima savjeta mjesnih zajednica Štrpci, Bijelo Brdo i Uvac.

Prema riječima predsjednika SO Rudo, osnovna svrha sastanaka sa predstavnicima mjesnih zajednica jeste unaprijeđenje komunikacije između opštine i građana kroz mjesne zajednice, jer se na tom nivou najbolje mogu prepoznati i artikulisati problemi građana.

Ispred opštine pored predsjednika skupštine sastanku su prisustvovali načelnik opštine Rudo Rato Rajak, načelnici odjeljenja Čolić Gordana i Dragan Jovanović, Koordinator za rad sa mjesnim zajednicama Marko Pjevčević, a na poziv da prisustvuju sastanku koji je bio upućen svim odbornicima, odazvali su se odbornici Ilija Arsić i Milovan Ćirović.

Tokom sastanka su razmatrani tekući problemi  koji se tiču vodosnadbjevanja, lokalnih puteva, odvoza smeća, rasvjete i sl. Zaključeno je da je na svim ovim problemima potrebna saradnja opštine sa nadležnim preduzećima, predstavnicima mjesnih zajednica kao i sa odborima za vodu i groblja, koja se po potrebi formiraju pri mjesnim zajednicama, a koji bi bili zaduženi za rješavanje problema iz svoje nadležnosti. Pored navedenog razgovaralo se i o kapitalnim investicijama za 2017. godinu čija je realizacija u toku.

Tokom sastanka zaključeno je da je potrebno raditi na unapređenju komunikacije savjeta mjesnih zajednica sa opštinom.

Mjesne zajednice su dugo godina u nazad bile nektivne, posebno nakon što su izgubile pravni status. Sada se kroz različite projekte pokušava revitalizovati njihova uloga. Još uvijek nisu jasne nadležnosti i ovlaštenja članova savjeta mjesnih zajednica, pa su tumačenja i nivo angažmana od savjeta do savjeta mjesne zajednice različiti, ističe Marko Pjevčević koordinator za mjesne zajednice pri opštini Rudo.

Ono što je u opštini Rudo specifično jeste to da članovi savjeta mjesnih zajednica, kao i građani mogu kandidovati projekte za kapitalne investicije na javnom pozivu koji se raspisuje početkom godine. Po prijemu aplikacija, formira se lista svih pristiglih projekata, koji se od strane komisije boduju, ali konačnu riječ donosi Skupština. Ovo je djelimično otvoren proces jer daje šansu građanima da predlože projekte. Pored kapitalnih investicija, opština se trudi i da kroz druge projekte riješi probleme građana. Trenutno opština učestvuje i sufinansira dva projekta, koji se implementiraju u partnerstvu sa međunarodnim donatorima, koja se realizuju u mjesnim zajednicama Rudo, Staro Rudo, Mioče, Strgačina i Štrpca, a kroz koje su građani direktno predlagali projekte koji su podržani i sufinansirani od opštine.