Obavještenje o donošenju rješenja o ekološkoj dozvoli

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

-Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

 

Broj: 03-312-4/17

Datum: 6.oktobar  2017.godine

Na osnovu člana 90. stav 5. i 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12 i 79/15), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, obavještava zainteresovanu javnost

 

O DONOŠENJU RJEŠENJA O EKOLOŠKOJ DOZVOLI

za bazene za uzgoj pastrmke sa pratećim sadržajima u mjestu Bijelo Brdo, opština Rudo, investitora Vidaković Jovana

Dana 04.09.2017.godine, investitor Vidaković Jovan iz Bijelog Brda, opština Rudo podnio je ovom organu Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za bazene za uzgoj pastrmke sa pratećim sadržajima u mjestu Bijelo Brdo, opština Rudo .Uz zahtjev, investitor je priložio i Dokaze, urađene od strane „Unis“ Istočno Sarajevo broj 1360/2017 od avgusta 2017. godine i drugu zakonom propisanu dokumentaciju.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se izdaje ekološka dozvola za pomenuto postrojenje..

 

                                                                                                                                                               NAČELNIK ODJELJENJA

                                                                                                                                                                Čolić Gordana, dipl.ecc.