Pjesnički konkurs „Miloš Vidaković“ -Rudo 2017

Povodom XVII „Vidakovićevih dana kulture“ u Rudom,  Javna ustanova Centar za kulturno-prosvjetnu djelatnost „Prosvjeta“ Rudo i Srpsko kulturno – prosvjetno društvo „Prosvjeta“ Rudoraspisuju Konkurs poezije u pomen pjesniku Milošu Vidakoviću.

Miloš Vidaković rođen je 1891. ( Granje, Štrpca) Opština Rudo. Član Mlade Bosne, pjesnik, književni kritičar, prevodilac, prijatelj Ive Andrića, pisao za časopis „Narod“. Umro 2.10. 1915. U Velesu. Objavio zbirku pjesama „Carski soneti“.

            Uslovi konkursa:

Na Konkurs svoje nenagrađivane: Ljubavne pjesme –mogu slati svi koji pišu na srpskom, hrvatskom ili bošnjačkom jeziku i oni koji pored svog izvornog jezika pošaljui prevod pjesme na srpski!

Pjesma smije imati najviše 32 stiha a svaki autor može poslati najviše dvije pjesme.

Pjesme se mogu slati u perioduod 01.10  do 01.11. 2017.godine,  nae-maila dresu: mvkonkursrudo@gmail.com sa šifrom umjesto imena autora; a na e-mail adresu: zamvkrudo@gmail.com – Razrešenje Šifre sa Adresom  i  kratkom biografijom autora (ne više od 10 kucanih redova, (font:Times new roman 12), brojem telefona i e-mail adresom.

Ili poštom na adre su:

JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo

Ul. Trg Slobode br. 1.

73260         Rudo

sanaznakom: „ZA PJESNIČKI KONKURS MILOŠ VIDAKOVIĆ“


Pjesme slati pod šifrom a u posebnoj koverti priložiti razrješenje šifre, adresu i kratku biografiju autora.

Nagrada su predviđene za tri najbolje ljubavne pjesme po ocjeni Žirija kojeg imenuje Organizator ove manifestacije.

Prvana grada za najbolju ljubavnu pjesmu je: Plaketa Miloš Vidaković, poziv autoru da na kulturnoj manifestaciji „Vidakovićevi dani kulture 2017“ 26.11.2017.godine pročita svoju pobjedničku pjesmu i novča nanagrada u iznosu od 200,00 KM.

Druga nagrada: Plaketa i novčana nagrada od 150,00 KM.

Trećanagrada: Plaketa i novčana nagrada od 100,00 KM

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na istinačin kao i sam   Konkurs – do:  20.11.2017.g.

Kontakt tel:  00387 58 / 711- 226
Mob:   00387 65/ 934- 221