Средства за подршку новом циклусу пољопривредне производње

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске је донијело нови Правилник о усмјеравању средстава за подршку новом циклусу пољопривредне производње у 2017/2018 години. Право на подршку за заснивање новог циклуса пољопривредне производње имају пољопривредна газдинства која имају активан статус у регистру пољопривредних газдинстава и која су извршила пријаву начина кориштења пољопривредног земљишта у 2017. години.

Средства подршке су у виду регресираног дизел горива и новчана подршка по хектару. Износ регреса за дизел гориво је 0,60 КМ/лит. Регресирано дизел гориво се може купити на БС „Нестро петрол“ Рудо до 31.децемра 2017. године, у количину 20 лит/ха. Образац захтјева се преузима у канцеларији број 4 Општине Рудо.

Новчана подршка се утврђује у износу од 28КМ/ха и одобравају се за површине које су у званичној евиденцији катастра уписане као обрадиве катастарске културе и за које је уписан начин кориштења пољопривредног земљишта у РПГ у 2017. години. Корисници средстава дужни су да заснују нови производни циклус и пријаве начин кориштења пољопривредног земљишта у РПГ у 2018. години у прописаном року, у супротном су дужни извршити поврат новчаних средстава.