Sredstva za podršku novom ciklusu poljoprivredne proizvodnje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je donijelo novi Pravilnik o usmjeravanju sredstava za podršku novom ciklusu poljoprivredne proizvodnje u 2017/2018 godini. Pravo na podršku za zasnivanje novog ciklusa poljoprivredne proizvodnje imaju poljoprivredna gazdinstva koja imaju aktivan status u registru poljoprivrednih gazdinstava i koja su izvršila prijavu načina korištenja poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini.

Sredstva podrške su u vidu regresiranog dizel goriva i novčana podrška po hektaru. Iznos regresa za dizel gorivo je 0,60 KM/lit. Regresirano dizel gorivo se može kupiti na BS „Nestro petrol“ Rudo do 31.decemra 2017. godine, u količinu 20 lit/ha. Obrazac zahtjeva se preuzima u kancelariji broj 4 Opštine Rudo.

Novčana podrška se utvrđuje u iznosu od 28KM/ha i odobravaju se za površine koje su u zvaničnoj evidenciji katastra upisane kao obradive katastarske kulture i za koje je upisan način korištenja poljoprivrednog zemljišta u RPG u 2017. godini. Korisnici sredstava dužni su da zasnuju novi proizvodni ciklus i prijave način korištenja poljoprivrednog zemljišta u RPG u 2018. godini u propisanom roku, u suprotnom su dužni izvršiti povrat novčanih sredstava.