Обавезна зимска опрема

Aуто-мото савез Републике Српске подсјећа све возаче да у периоду од  15. новембра ове до 15. априла сљедеће године, без обзира на временске услове, сва моторна возила морају имати одговарајућу зимску опрему и морају је користити без обзира на временске услове.

Под зимском опремом подразумијева се да путничка моторна возила и остала моторна возила чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 кг и немају више од 8 сједишта имају зимске пнеуматике на сва четири точка.

Зимска гума на свом боку означена је сљедећим ознакама: МС, М+С или М&С и знаком сњежне пахуљице на стилизованом обрису планине с три врха, чија дубина газећег слоја по дубини износи најмање четири милиметра или гуме са љетним профилом чија дубина газећег слоја износи минимум 4 милиметра и у прибору одговарајући ланци који се постављају на погонским точковима у случају зимских услова.

Моторна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 кг и аутобуси морају имати зимске пнеуматике на погонским точковима, а под зимском опремом за ова возила подразумијева се још и ланци за снијег и приручни алат (лопата, врећа пијеска од 25 до 50 килограма) или гуме са љетним профилом чија дубина газећег слоја по дубини износи минимум 4 милиметра и у прибору ланце који се постављају на погонским точковима у случају зимских услова, а под зимском опремом за ова возила подразумијевају се још и приручни алат (лопата, врећа пијеска од 25 до 50 килограма).

За непосједовање зимске опреме, према Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима Босне и Херцеговине, изриче се новчана казна од 40 КМ и по потреби такво возило се искључује из саобраћаја.

АМС РС апелује на возаче да поштују законске обавезе у погледу посједовања и коришћења зимске опреме, те да у саобраћају учествују са технички исправним возилом и тако заштите себе, али и друге учеснике у саобраћају.