Održana 11 radna sjednica Skupštine opštine Rudo

Dana 18.12.2017.godine, u maloj sali Doma kulture u Rudom, održana je 11. radna sjednica Skupštine opštine Rudo.

Na sjednici su razmatrani i usvojeni Budžet opštine Rudo za 2018.godinu i Odluka o njegovom izvršenju, Program korišćenja sredstava naknade od prodaje šumskih drvnih sortimenata  za 2018.godinu, Program  korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2018.god, Programa korišćenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za 2018.godinu, Plan  utroška namjenskih sredstava za 2018.godinu ostvarenih po osnovu Zakona o zaštiti od požara, Program održavanja ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Rudo u 2018.godini i Programa rada Skupštine opštine Rudo za 2018. godinu.

Pored toga usvojene su Odluka o podsticajima u poljoprivredi za 2018.godini i Odluka o dodjeli novčane pomoći roditeljima za novorođenu djecu.

Takođe izvršena su određena razrještnja članova radnih tijela Skupštine opštine Rudo.

Usvojeni akti biće dostupni javnosti na sajtu opštine Rudo na poziciji „službeni glasnici“ u „Službenom glasniku opštine Rudo“ broj 12/17. i „normativni akti“