Povećanje transparentnosti raspodjele sredstava za organizacije civilnog društva u BiH

Danas je u zgradi Delegacije Evropske unije u Sarajevu 21 jedinica lokalne samouprave iz BiH izrazila svoje opredjeljenje da osigura veće učešće građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, u okviru Regionalnog programa za razvoj lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska unija, a provodi UNDP. 

Reload-11

Odabrane partnerske opštine/općine i gradovi se obavezuju da na transparentan način finansiraju projekte od javnog interesa koje će provoditi organizacije civilnog društva, sa ciljem poboljšanja životnih uslova za 20.000 građana u opštinama i gradovima širom BiH. Posebna pažnja će biti posvećena projektima koji pružaju socijalne usluge za one najranjivije, ravnopravnosti polova, zaštita okoline, ljudska prava. Projekat će pomoći unapređenju pružanja usluga i dobrobiti zajednice, posebno u područjima gdje lokalne vlasti ne uspijevaju da obuhvate određene grupe stanovništva i njihove interese odgovarajućim servisima.

“Često čujemo da postoji jedna praznina u odnosu između organizacija civilnog društva, građana i lokalnih vlasti. Cilj ovog programa je upravo da se premosti ta praznina. Projekat će omogućiti da se čuje glas građana i predstavnika civilnog društva, ali i da se obezbijedi dovoljno sredstava kako bi zajedno sarađivali sa lokalnim vlastima. Ta veza je jako bitna, jer su lokalne vlasti važne za bilo koju zemlju i bilo koje društvo, u smislu pružanja usluga i resursa za ljude na terenu”, rekao je Ambasador Lars-Gunar Vigemark, šef Delegacije EU u BiH.
“U Bosni i Hercegovini godišnje se dodjeljuje više od 40 miliona KM civilnom društvu, a više od 50% tog iznosa isplaćuje se na lokalnom nivou (optine i gradova). Moramo imati na umu da ta sredstva nisu uvijek dodjenjena sistemski niti transparentno. Direktno finansiranje organizacija civilnog društva još uvijek preovladava u odnosu na transparentni način finansiranja. Ova praksa mora biti unaprijeđena, jer na ovaj način se ne rješavaju stvarne potrebe građana, rekla je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

ReLOaD projektom obuhvaćena je 21 jedinica lokalne samouprave u BiH: Banja Luka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Sarajevo Centar, Gradačac, Jablanica, Kakanj, Maglaj, Modriča, Pale, Rudo, Sokolac, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje, Tuzla, Vitez i Vogošća.

„Grad Tuzla je savladao LOD metodologiju, koji kroz nevladine organizacije omogućava da više saznamo o istinskim potrebama građana, dok građanima omogućava da administracija bude više u njihovoj funkciji”, rekao je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

ReLOaD će unaprijediti finansijske mehanizme putem kojih će općine transparentno finansirati organizacije civilnog društva i zajedno sa njima implementirati aktivnosti prioritetne za lokalni razvoj.

ReLOaD projekat finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u Albaniji, Bosni i Hercegovini, bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji. Ukupan budžet ReLOaD projekta iznosi 10 miliona evra, a samo za BiH je izdvojeno ukupno 4 miliona evra.