Прелиминарна ранг листа студентских стипендија за школску 2017/2018. годину

Након истека рока за подношење пријава на Конкурс за додјелу студентских стипендија, Комисија за додјелу студентских стипендија извршила је преглед  документације  и сачинила листе корисника стипендија у 2017/2018.години.

Право на студентску стипендију из средстава буџета општине Рудо у школској 2017/2018  у складу са планираним износом средстава у буџету за 2018.годину остварило је укупно 99 студената.

Незадовољни подносиоци имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања листи на Огласној  табли и веб страници општине. По приговорима рјешава Начелник општине.

Прелиминарна ранг-листа 2017-2018

Стари корисници стипендије 2017-2018