Javni poziv za finansiranje projekata sredstvima budžeta opštine Rudo za 2018. godinu

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16) i člana 67.  Statuta opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“, broj: 4/17 i 8/17) i člana 6. Sporazuma između Skupštine opštine, Načelnika opštine i nevladinih/neprofitnih organizacija opštine Rudo (Službeni glasnik opštine Rudo“, broj: 5/14)  Načelnik opštine Rudo, upućuje javni   poziv za finansiranje projekata sredstvima budžeta opštine Rudo za 2018. godinu.

Javni poziv

Prijavni obrazac A1

Prijavni obrazac B2

 

Poziv je otvoren do: 05.02.2018. godine,  do 13 časova.