Objavljene Konačne rang liste studenata-korisnika prava na studentske stipendije u školskoj 2017/2018 godini

Nakon isteka roka za rješavanje po  prigovorima Komisija za dodjelu studentskih stipendija utvrdila je Konačne rang liste korisnika prava na studentske stipendije u školskoj 2017/2018.godini.

U skladu sa planiranim  sredstvima u budžetu  opštine u iznosu od 85.000 KM  pravo na studentsku stipendiju iz sredstava budžeta opštine Rudo u školskoj 2017/2018 ostvarilo je ukupno 99 studenata.

Studenti- dosadašnji korisnici kojima je odobrena studentska stipendija, nastavljaju da ostvaruju pravo na studentsku stipendiju  u školskoj 2017/2018 godini na osnovu ranije zaključenih ugovora.

Studenti–novi korisnici kojima je odobrena studentska stipendija za školsku 2017/2018 godinu dužni su u periodu od 18.01.2018.-09.02.2018.godine  potpisati ugovore o dodjeli studentske stipendije kojima će se bliže regulisati prava i obaveze između studenta-primaoca i Opštine Rudo –kao davaoca stipendije.

Konacna rang lista 2017/ 2018

Stari korisnici