Najava javnog poziva za nvo u okviru ReLOaD projekta

Opština Rudo je jedna od 22 opštine koje su nakon sprovedenog javnog poziva odabrane da učestvuje u ReLOaD projektu.

Predstavnici ReLOaD projekta, u srijedu su posjetili opštinu Rudo i sa zainteresovanim predstavnicima udruženja razgovarali o pozivu i temama javnog poziva, koji će od 27. februara biti otvoren za nevladine organizacije.

Na sastanku su razmatrana sva pitanja i nedoumice u vezi sa pozivom i o podršci koja će biti obezbjeđena kako bi se organizacije sa prostora opštine Rudo što bolje pripremile za poziv i povukle više sredstava iz fonda. Poziv će biti otvoren četiri sedmice u okviru kojih će biti organizovana dvodnevna obuka za zainteresovane NVO i info dani.

Za uspješnost povlačenja sredstava presudan je kvalitet projekta, te će samo oni koji ispune zahtjevne kriterijume biti podržani, istaknuto je na sastanku.

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/ Zapadnog Balkana i to: Albanija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija. Projekat je počeo 1. februara, 2017. godine i tokom naredne tri godine cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS)  i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS  u skladu sa strateškim prioritetima  i potrebama stanovništva u zajednicama.