Obavještenje

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

-Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

Broj: 03-312-5/17

Datum: 15.02.2018.godine

 

Na osnovu člana 90. stav 5. i 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12 i 79/15), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, obavještava zainteresovanu javnost

 

O DONOŠENJU RJEŠENJA

O EKOLOŠKOJ DOZVOLI

za poslovni objekat za proizvodnju mineralne vode i drugih flaširanih voda u mjestu Pazalje, investitora d.o.o.“Stoglav“ Pazalje, opština Rudo

Dana 29.11.2017.godine, investitor d.o.o „Stoglav“ Pazalje, opština Rudo  podnio je ovom organu Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole  za poslovni objekat za proizvodnju mineralne vode i drugih flaširanih voda u mjestu Pazalje, opština Rudo. Uz zahtjev, investitor je priložio i Dokaze, urađene od strane „Unis“ d.o.o.  Istočno Sarajevo broj: 1870/2017 od novembra  2017. godine i drugu zakonom propisanu dokumentaciju.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se izdaje ekološka dozvola za pomenuto postrojenje.

 

                                                                                         NAČELNIK ODJELJENJA

                                                                                     Čolić Gordana, dipl.ecc.

                                                                                                                      ___________________________