Obavještenje

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

-Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

Broj: 03-312-3/17

Datum: 23.02.2018.godine

 

Na osnovu člana 90. stav 5. i 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12 i 79/15), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, obavještava zainteresovanu javnost

 

O DONOŠENJU RJEŠENJA

O EKOLOŠKOJ DOZVOLI

za poslovno-proizvodni kompleks za preradu drveta na zemljištu označenom kao k.č.broj 854/1, 854/2, 854/3, 863 i 865 KO Rudo Grad, investitora d.o.o.

“Trejd sistem“ Rudo

 Investitor d.o.o „Trejd sistem“ Rudo podnio je ovom organu Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole  za poslovno-proizvodni kompleks za preradu drveta na zemljištu označenom kao k.č.broj 854/1, 854/2, 854/3, 863 i 865 KO Rudo grad. Uz zahtjev, investitor je priložio i Dokaze, urađene od strane Rudarsko-tehnološkog zavoda Prijedor  i drugu zakonom propisanu dokumentaciju.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se izdaje ekološka dozvola za pomenuto postrojenje.

 

                                                                                         NAČELNIK ODJELJENJA

                                                                           Čolić Gordana, dipl.ecc.

                                                                                                        ___________________________