Jавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу Рудо

 Начелник општине Рудо расписује Јавни конкурс за пријем три приправника у Општинску управу Рудо, на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа, у трајању од једне године, и то:

1.Приправника за завршеним економским факултетом и стручним називом дипломирани економиста…………………………………………………………2 извршиоца.

2.Приправника са завршеним правним факултетоми и стручним називом дипломирани правник…………………………………………………………………1 извршилац.

Конкурс