Јавни позив

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтјева ради упућивања 568 ратних војних инвалида

и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата

Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе

На јавни позив имају право да се пријаве ратни војни инвалиди од прве до десете категорије инвалидитета и чланови породице погинулих бораца, којима је бањска рехабилитација  неопходна за наставак лијечења и опоравка.

Према пројекту бањске рехабилитације за 2018. годину се одређују 2 корисника за кориштење бањске рехабилитације са подручја општине Рудо.

Пријаве, односно писмени захтјеви се подносе на предвиђеном обрасцу, органу управе надлежном за борачко-инвалидску  заштиту општине.

Непотпуне и неблаговремене захтјеве надлежни орган неће разматрати и као такве ће одбацити.

    Уз захтјев је потребно приложити сљедеће доказе:

  •             Рјешење надлежног органа о статусу и припадајућим правима РВИ  или  члана породице погинулог борца, уз  услов да је активни корисник,
  •             Рјешење надлежног органа о категоризацији борца,
  •             Изјава о заједничком домаћинству, само за ППБ – овјерена од надлежног органа општине/града,
  •             Налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације.

 

Право на бањску рехабилитацију у 2018. години немају лица која су то право користили по Пројекту бањске рехабилитације у протекле 3 године (корисници бањске рехабилитације у периоду од 2015. – 2017. године), осим у случају ако нема пријављених других корисника.

Рок за достављање писменог захтјева је 15. дана од дана објављивања у дневним  новинама „ГЛАС СРПСКЕ“,  или од дана објављивања на огласној табли општине/града. Рок за подношење пријава истиче 3. маја 2018.године.

Реализација Пројекта бањске-рехабилитације трајаће у периоду од 01. маја до 30. септембра 2018. године и одвијаће се у смјенама сваких 10 дана по унапријед утврђеним  терминима.

Појединачан боравак корисника у бањско-климатским установама трајаће 10 дана.

Трошкови одласка и повратка изабраних корисника, падају на терет општине Рудо.

 

За све додатне информације обратити се Центру за пружање услуга Општине Рудо или код референта за борачко-инвалидску заштиту  Општине Рудо  лично у канцеларији бр. 5  или путем телефона  бр.058/711-360.

Текст јавног позива можете прузети овдје: Јавни позив