Neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada

U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske („Sl.Glasnik RS“ br. 43/07) neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada su: 01. i 02.05.2018.godine (utorak i srijeda).

U dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Načelnik opštine odnosno gradonačelnik će odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužni da rade i u dane praznika Republike i u kom obimu, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana.