Obukom do posla u industriji obrade drveta

Udruženje ALDI Goražde u partnerstvu sa JU Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ Goražde,  u okviru projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ kojeg finansira Evropska unija, provest će besplatan program obuke za nezaposlene osobe iz sljedećih mjesta: Opština Foča, Opština Novo Goražde, Opština Čajniče, Opština Višegrad, Opština Rudo i Opština Rogatica.

Predstavnici Udruženja ALDI obišli su nekoliko navedenih lokacija i predstavili program nadležnim organima te detaljno obrazložili sve aspekte ovoga projekta.

Obukom će se osposobiti za rad 150 nezaposlenih osoba iz pomenutih sredina i biće pripremljene za posao u novoj struci.

Pozivaju se nezaposlene osobe sa evidencije Službi za zapošljavanje u pomenutim mjestima starosti do 40 godina da se prijave za učešće u procesu besplatne obuke za zanimanja radnik u preradi drveta i tapetar namještaja.

Obuka će biti organizovana od strane Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ Goražde, a trajat će ukupno 120 sati, od čega 48 sati teorijske nastave u Srednjoj stručnoj školi „Džemal Bijedić Goražde“ i 72 sata praktične nastave u izabranim kompanijama. Nakon obuke biće vršeno testiranje. Uspješno ocijenjeni polaznici dobit će certifikate o završenoj obuci. Ova edukacija će omogućiti polaznicima da postanu konkurentniji na tržištu radne snage, a najuspješniji polaznici obuke imaće mogućnost zaposlenja.

Za sve učesnike u ovom programu biće pokriveni troškovi prevoza. Početak održavanja obuke planiran je za prvu polovinu maja 2018. godine.

Pozivaju se sve zainteresovaneosobe da izvrše prijavu u prostorijama Udruženja ALDI Goražde  (Panorama bb Goražde), putem telefona na brojeve + 387 38 227 850 ili 062 049 015,gdje također mogu dobiti dodatne informacije o obuci. Također, prijavu je moguće podnijeti i u Službama za zapošljavanje u pomenutim mjestima.

Javni poziv ostaje otvoren do 30. aprila 2018. godine, ili u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih osoba za obuku do popunjenog broja nezaposlenih osoba potrebnih za obuku.

Javni poziv