Potpisani ugovori o pripravničkom stažu sa 3 pripravnika

Načelnik opštine Rudo,  Rato Rajak potpisao je danas ugovore sa 3 pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom, sa područja ove lokalne zajednice, o obavljanju pripravničkog staža u opštinskoj administraciji.

Pripravnici 2

Ugovori su potpisani sa dva pripravnika ekonomske i jednim pripravnikom pravne struke.

Tokom narednih godinu dana, mladi pripravnici će biti osposobljeni za samostalan rad u struci.

Pripravnici

Opština Rudo na ovaj način doprinosi da se mladim stručnim kadrovima omogući da dođu do zaposlenja i da polože pripravničke ispite i tako ispune uslove za prijavljivanje na konkurse za radna mjesta u struci za koju su se školovali.