Одржана 16 радна сједница Скупштине општине Рудо

Дана 06.07.2018.године, у малој сали Дома културе у Рудом, одржана је 16. радна сједница Скупштине општине Рудо.

На сједници је на упражњено мјесто предсједника Скупштине општине Рудо именован одборник Велибор Ћировић а извршена су и друга именовања и разрјешења из надлежности Скупштине општине Рудо.

Поред именовања и разрјешења Скупштина је разматрала и усвојила Одлуку о финансирању пројеката удружења грађана из буџета општине Рудо за 2018.годину и Одлуку о платама функционера локалне самоуправе.

Такође Скупштина је примила на знање и Информацију о извршењу буџета за период 01.01.- 31.03.2018.године.

Усвојени акти биће доступни јавности на сајту општине Рудо на позицији „службени гласници“ у „Службеном гласнику општине Рудо“ број 6/18.