U Rudom počela izgradnja stambene zgrade

zgrada1

U Rudom je počela izgradnja stambene zgrade sa 10 stanova.

Izgradnja ove zgrade realizuje u okviru Projekta „Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja (CEB2)“, a vrijednost radova iznosi oko 687.000 KM.

Izvođač radova je firma Konstruktor doo Foča, a rok za izvršenje radova je 300 dana.

Projekt „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja – CEB 2″ sprovodi se u 45 gradova i opšina u Bosni i Hercegovini, a njime je planirano zatvaranje 121 kolektivnog centra. Planirana je izgradnja 2.611 stambenih jedinica neprofitnog socijalnog stanovanja u koje će više od 7.200 korisnika kolektivnih centara biti preseljeno u nove stambene jedinice.

Projekat CEB 2 implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti te resornih kantonalnih ministarstva/uprava u Federaciji BiH i UNHCR-a.

zgrada