Obavještenje o obnavljanju ekološke dozvole

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

-Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

 

Broj: 03-312-4/18

Datum: 05.09.2018.godine

 

Na osnovu člana 94. stav 3. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12 i 79/15), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, obavještava zainteresovanu javnost

 

O OBNAVLJANJU RJEŠENJA

O EKOLOŠKOJ DOZVOLI

za objekat benzinske stanice u Rudom

podnosioca zahtjeva d.o.o.“Nestro petrol“ Banja Luka

            Dana 04.09.2018.godine investitor d.o.o. „Nestro petrol“ Banja Luka podnio je zahtjev ovom Odjeljenju za obnavljanje ekološke dozvole za objekat benzinske stanice  u Rudom na k.č.broj 998/1 KO Rudo. Uz zahtjev, investitor je priložio i Izvještaj za ekološki monitoring 2018., urađene od strane Sistem Qualita S  d.o.o. Pale, Inspekcijski izvještaj i izjavu odgovornog lica kojom potvrđuje da nije došlo do promjene uslova u ekološkom smislu koje bi negativno uticale na životnu sredinu.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se obnavlja ekološka dozvola za pomenuti objekat.

 

                                                                               NAČELNIK ODJELJENJA

                                                                               Čolić Gordana, dipl.ecc.