ReLOaD пројекат: Резултати јавног позива за организације цивилног друштве/невладине организације

Општина Рудо – која учествује у Регионалном програму локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD), заједно са још 20 општина у Босни и Херцеговини, објављује резултате јавног позива за организације цивилног друштва(ОЦД)/невладине организације(НВО) које су предале приједлоге пројеката.

На позив су се могле пријавити све ОЦД/НВО из Босне и Херцеговине, са приједлозима пројеката који су у складу са дефинираним приоритетним областима и развојним циљевима општина/опћина и градова. Средстава за одобрене пројекте ће бити додијељена у износима од 10.000 КМ до 70.000 КМ. Пројекти трају од 5 (пет) до 9 (девет) мјесеци, и спроводит ће се у периоду од септембра 2018. до маја 2019. године на простору општине Рудо.

На линку испод, објављена је ранг листа резултата јавног позива за организације цивилног друштва у склопу ReLOaD пројекта за општину Рудо:

Ранг листа Рудо

ReLOaD је трогодишњи регионални пројекат којег финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у шест земаља/територија Западног Балкана: Албанији, бившој југословенској Републици Македонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Косову* (UNSCR 1244/1999) и Србији. Укупан буџет пројекта је 10 милиона еура, од тога 8,5 милиона финансира Европска унија, а остатак од 1,5 милиона еура суфинасираће УНДП и партнерске јединице локалне самоуправе које су укључене у ReLOaD.

ReLOaD пројекат ће побољшати сарадњу између локалних власти и организација цивилног друштва (ОЦД), фокусирајући се на транспарентно финансирање ОЦД-а широм Западног Балкана. Од 2017. до 2020. године 38.000 грађана ће имати користи од 200 пројеката, који ће бити реализовани у складу са локалним приоритетима. Ове пројекти ће реализирати невладине организације, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе, а бит ће укључено 50 градова и општина у шест земаља и територија Западног Балкана. У Босни и Херцеговини UNDP, уз подршку ЕУ, заједнички имплементира ReLOaD пројекат са 21 општином и градом.