Preliminarna rang lista aplikanata za dodjelu plastenika u opštini Rudo

Opština Rudo je u saradnji sa partnerima MAID i LDSC raspisala Javni poziv za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja.

Konkurs je bio  objavljen 28.09.2018 na lokalnoj TV, na sajtu opštine Rudo i oglasnoj tabli. Konkurs je trajao  14 dana i završen je 12.10. 2018. godine.

Do 12.10.2018. pristiglo je ukupno 27 prijava na javni poziv .

Nakon bodovanja sačinjena je preliminarna rang lista.