Završena kuća za porodicu Prelović

Humanim naporima Centra za socijalni rad Rudo, ERS DOO Male hidroelektrane, opštine Rudo i uz finansijsku podršku Ministarstva za porodicu ,omladinu i sport  RS  završena je sanacija kuće  porodici Prelović  koja je godinama živjela u neuslovnoj kući.

Kuća koja je izgrađena prije 60 godina, počela je da se urušava i kao takva nije više bila za upotrebu. Kako su članovi porodice Prelović bolesni i korisnici pomoći Centra za socijalni rad Rudo, nisu bili u mogućnosti samostalno riješiti ovaj problem.

Prema riječima Slavice Stašević, direktorke centra za socijalni rad Rudo  radovi na kući su završeni i porodica je smještena u rekonstruisanu kuću. CSR Rudo, svake godine uz sopstvene napore i podršku ministarstava RS doprinosi riješavanju problema najugroženije kategorije stanovnika,tako da će Centar i ubuduće konkurisati sa projektima  kako bi pomogao što više porodica i tako  im obezbjedio bolji i kvalitetniji život.

Direktorica CSR Rudo se zahvalila svima koji su podržali akciju.

Prelovic