Javna rasprava o Nacrtima rebalansa budžeta za 2018. i budžeta za 2019. godinu

Obavještavaju se građani opštine Rudo, da su Zaključkom Skupštine opštine Rudo broj: 01-013-94/18 od 19.11.2018. godine  i Zaključkom Skupštine opštine Rudo broj: 01-013-93/18 od 19.11.2018. godine Nacrt budžeta opštine Rudo za 2019 i Nacrt rebalansa budžeta opštine Rudo za 2018 godinu upućeni na Javnu raspravu.

Svi zainteresovani građani i sva ostala pravna i fizička lica mogu se informisati o Nacrtu budžeta za 2019 i Nacrtu rebalansa budžeta za 2018. godinu u Centru za usluge građana u opštini Rudo.

Svoje primjedbe, mišljenja i prijedloge, svi zainteresovani mogu dostaviti Radnoj grupi za praćenje Javne rasprave u periodu od 20.11. do 04.12.2018. godine i Višem stručnom saradniku za civilnu zaštitu i mjesne zajednice u zgradi opštine Rudo u kancelariji br. 3.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2019 i Nacrtu rebalansa budžeta za 2018. godinu održaće se 03.12.2018. godine sa početkom u 11.00 časova u maloj sali Doma kulture Rudo.

Pozivaju se građeni da prisustvuju zakazanoj Javnoj raspravi.