Obavještenje

Opština Rudo

Opštinska uprava Rudo

Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i ins. poslove

Broj: Službeno

Datum: 16.11.2018. godine

 

OBAVJEŠTENJE

o radnom vremenu trgovinskih i zanatsko – preduzetničkih  radnji  na području opštine Rudo u dane državnih praznika

 

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, (“Službeni glasnik RS“, broj 43/07), u srijedu 21.11.2018. godine je republički praznik Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Shodno članu 7. Odluke o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko – preduzetničkim radnjama na području opštine Rudo ( “Službeni glasnik opštine Rudo” broj: 3/13, 15/13 i 16/13), za dane državnog praznika trgovinske, zanatske i uslužne radnje ne rade.

Izuzetno, trgovinske i zanatske radnje  sa pretežno  prehrambenom robom, radi podmirenja osnovnih životnih namirnica,  mogu raditi  skraćeno, a najduže 4 ( četiri) časa, s tim da radno vrijeme mora biti vidno istaknuto na  ulaznim vratima  trgovinskih  i zanatskih radnji.

Obavještavaju se preduzetnici i  pravna lica da se pridržavaju  radnog vremena.  Nadležne opštinske inspekcije će vršiti kontrolu poštovanja odredbi Odluke i  sankcionisati prekršioce.

                                                                                   NAČELNIK ODJELJENJA

                                                                                    Gordana Čolić, dipl.econ.

                                                                                   ______________________