Održana 19 radna sjednica Skupštine opštine Rudo

Dana 19.11.2018. godine, u maloj sali Doma kulture u Rudom, održana je 19. radna sjednica Skupštine opštine Rudo.

Na sjednici su usvojeni Nacrt rebalansa budžeta za 2018. godinu u iznosu 4.987.390 KM i Nacrt budžeta za 2019. godinu u iznosu od 4.504.000 KM, Prijedlog Strategije razvoja opštine Rudo 2018-2027, Odluka o kriterijumima, uslovima i načinu utvrđivanja statusa udruženja od interesa za opštinu Rudo i Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama.

Skupština je nakon razmatranja zahtjeva ERS male hidroelektrane Foča, dala mišljenje o izgradnji objekta MHE na rijeci Radojni.

Odbornici su na sjednici Skupštine nakon razmatranja inicijative za opoziv Načelnika opštine Rudo, usvojila istu i imenovala komisiju za sprovođenja postupka opoziva Načelnika opštine Rudo.

U postupku je pripremanje izjašnjavanje građana o opozivu načelnika koje će po Odluci Skupštine biti održano 23. decembra 2018. godine.

Usvojeni akti biće dostupni javnosti na sajtu opštine Rudo na poziciji „službeni glasnici“ u „Službenom glasniku opštine Rudo“ broj 11/18.